Vänersborg

Intresseanmälan  - Val till Europaparlamentet 26 maj 2019

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valkansliet, Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg.

Vill arbeta i förtidsröstningen

Intresseanmälan extraval

Har Bil