Vänersborg

 

Allmänna val i Sverige 2022

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I kommunen är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler samt utrusta med material.

Val 11 september 2022

Att arbeta som röstmottagare i Vänersborgs kommun

Som röstmottagare ska du medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Du arbetar i en vallokal på valdagen och beroende på valdistriktets storlek, tjänstgör ett team på fyra till tio röstmottagare. Av dessa är en ordförande och en vice ordförande, som leder arbetet under dagen.

Du ska som röstmottagare på ett vänligt sätt hjälpa de röstande som kommer till lokalen. Det ställs höga krav på noggrannhet. I arbetet ingår att hålla god ordning i vallokalen och  där valsedlarna finns. Du ska också ta emot röster och pricka av i röstlängden. 

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Du får självklart raster under dagen. Efter att vallokalen stängts ska teamet granska och räkna rösterna. 

Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning. Det gäller nya röstmottagare såväl som de som arbetat i tidigare val. Denna utbildning ingår i arvodet. 

Intresseanmälan

Valkansliet kommer att bemanna valdistrikten under våren 2022. I mitten på februari kommer vi att lägga upp mer information och intresseanmälan här. Hoppas du återkommer då! 

 

Kontaktuppgifter:

Valkansliet i Vänersborgs kommun

val@vanersborg.se

Valsamordnare Karolina Österblom