Vänersborg

 

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I kommunen är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler samt utrusta med material.

Val till Europaparlamentet 26 maj 2019

Att arbeta som röstmottagare i Vänersborgs kommun

Som röstmottagare ska du medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Du arbetar i en vallokal på valdagen och beroende på valdistriktets storlek, tjänstgör ett team på fyra till tio röstmottagare. Av dessa är en ordförande och en vice ordförande, som leder arbetet under dagen.

Du ska som röstmottagare på ett vänligt sätt hjälpa de röstande som kommer till lokalen. Det ställs höga krav på noggrannhet. I arbetet ingår att hålla god ordning i vallokalen och  där valsedlarna finns. Du ska också ta emot röster och pricka av i röstlängden.

Bemanning, utbildning och arvode

På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Du får självklart raster under dagen. Efter att vallokalen stängts ska teamet granska och räkna rösterna. Om du arbetar som rösträknare kommer du till vallokalen ca 19.30.

Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning. Det gäller nya röstmottagare såväl som de som arbetat i tidigare val.  Denna utbildning ingår i arvodet. 

Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. För ordföranden är det 2 900 kr, v ordföranden får 2 500 kr och röstmottagare 2 100 kr. Rösträknare som kommer in strax innan vallokalen stängs, får 600 kr. Om du har arbetat i valet hösten 2018 och arbetar i EP-valet får du en bonus. För ordföranden är det 600 kr, v ordföranden får 400 kr och röstmottagare 200 kr.

Reseersättning utgår inte. Ordföranden och medföljande får dock reseersättning för transport till valnämndens mottagning på valnatten.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Vänersborgs kommun kan du göra en intresseanmälan. Valkansliet bemannar valdistrikten under våren 2019 och kontaktar dig som lämnat anmälan.

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen 2019

Inför EP-valet söker vi röstmottagare för tjänstgöring i förtidsröstningen. Ansökan kommer att publiceras här i god tid innan valet.


Kontaktuppgifter:

Valkansliet i Vänersborgs kommun

val@vanersborg.se

Valsamordnarna Olof Borgmalm och Anita Nytorpe